www.shelef.org.il
מנהיגות ניהולית

עיצוב מנהיגות ארגונית > חזון, יעוד וערכים


בשנים האחרונות הפך המושג "מנהיגות" להיות שם נרדף לניסיונותיהם של ארגונים לשפר את רמת הניהול בארגון והוא מהווה אתגר למחקרים רבים.
המושגים "חזון" "ערכים" "חותם אישי" "לראות את הארגון בצבעים ובצלילים" ועוד, הפכו להיות חלק אינטגראלי מכול תוכנית הכשרה המכבדת את עצמה. תוכנית האמורה להפוך מנהלים למנהיגים. בהקשר הרחב, השאלה: האם מנהיג נולד מנהיג? תשמש כנראה נושא לדיון עוד שנים רבות. בעבודתנו בשטח, פגשנו יותר מפעם אחת עובדים, אשר הניעו אנשים לביצוע משימות מבלי שהיו בעלי סמכות פורמאלית. האם הם מנהיגים?
האם הם עונים להגדרתו של קוטר (1990) לפיה המנהיגות היא: "הנעת אנשים לביצוע משימה לאורך זמן תוך מיצוי אמצעי ההנעה שאינם אמצעי כפייה?" אם נאמץ הגדרה זו, נוכל ללמוד מכך, כי מנהיג אינו תלוי בהכרח במבנה ההירארכי הארגוני או בסמכויות הניתנות לו. ביטוי לכך נפוץ בשדה הקרב כאשר חיילים תופסים מנהיגות. הניסיון לימד אותנו כי בשטח קיימים בכול ארגון מספר מנהיגים הצצים מעת לעת בהתאם לאירועים ולמצבים שהארגון עובר.
תוכנית ההכשרה בשלף, חושפת מנהיגים אלה ומאפשרת לארגון לזהות אותם לא רק מכורח המצבים הנוצרים ויותר מכך - מכינה אותם להתמודדות עם מצבים מורכבים בעתיד. התוכנית רותמת את כול שדרת הניהול לפעילות היוצרת שינוי תודעה, שפה חדשה ודפוסי ניהול חדשים. בכך עוזרת התוכנית לעצב מנהיגות ארגונית.
התוכנית משלבת הן התיאוריות המקובלות והן את המחקרים שנעשו, אך נשענת בעיקר על הניסיון שצברנו בשטח ועל התמורות שחלו בנושא בשנים האחרונות. 
 
תוכנית ההכשרה:
 
התוכנית שמה דגש על ההנעה והדינאמיקה הנוצרת בין המנהל ואנשיו מתוך האבחנה שאולי יכולה להיות מנהיגות ללא ניהול, אך
אין ניהול ללא מנהיגות.
בתהליך הלמידה נוצרים מספר פרופילים מנהיגותיים המותאמים למצבים שהזירה העסקית ארגונית מזמנת להם. הדגש מושם על היכולת ליצור שינוי יותר מאשר על היכולת לשלוט במורכבות המצבים.
ההתנסות החווייתית משמשת בסיס לשינוי תפיסה של המנהלים בהובלה ובהתמודדות עם מצבים אלה. 
 
הכלים:
 
אנו נעזרים בשלף במגוון האמצעים שפיתחנו: תיאטרון עסקי, פעילות שטח בארץ ובחול, מפגשים עם מנהיגים מזירות שונות ,
ביצוע פרויקטים ארגוניים, ליווי ואימון אישי, הפקת סרט על חזון אישי ועוד.
 
 שלף יועצים ביצעו פעולות יעוץ והדרכה עבור משטרת ישראל  ויחידותיה, בעבודות צוותים ובדיוני סגלי פיקוד בכירים ובכלל זאת בדיון בראשות מפכ"ל המשטרה וגילו רצינות, מקצועיות ויצירתיות לשביעות רצון מפקדי ושוטרי היחידות,על כך זוכות בעיני הח"מ להערכה רבה. ר' היח' לתכנון אסטרטגי-משטרת ישראל

חפש באתר:
דף הביתאודותינוסדנאות חדשניותOUTDOORאימון אישיהשמת כוח אדםספריית מידעספר אורחיםצור קשרגלריה
רח' האודם 1 קריית מטלון, פתח תקוה  טל': 03-9229228 פקס: 03-9229441