www.shelef.org.il
למידה ארגונית והדרכה

תפיסת הלמידה הארגונית > הערכת אפקטיביות ותהליכי הטמעה


בעבודתנו בשטח למדנו, כי יחידות משאבי אנוש בארגונים שונים ומנהליהם עסוקים בחיפוש מענה הולם לשאלה: כיצד מטמיעים את נושאי הלמידה המועברים ובאותה נשימה- כיצד ניתן לבצע הערכה אפקטיבית של למידה. 
בשלף יועצים פיתחנו מודל חדשני, הרואה את נושא ההטמעה כנדבך ראשוני וכנקודת מוצא בכל תכנית הכשרה ולמידה ארגונית. המשמעות לכך היא בצד השאלות הרבות, מתבצע תחקיר יסודי כדי לבחון מה ניתן להטמיע ובאיזה טווח זמן וכן נעשות פעולות כדי ליצור מחויבות בקרב מנהלי הארגון ועובדיו לתהליך ההטמעה.
תפיסת ההטמעה מחייבת לתת משקל ודעת גם על פעילות הכשרה בת יום אחד. לא מעט תוכניות הכשרה שונו והותאמו
בעקבות תפיסה זו.
 
הכלים- אבני הדרך במודל שפיתחנו:
  
קביעת מטרות ההטמעה במושגים של שינוי התנהגותי, קביעת מטרות עסקיות ברמה של מבחן התוצאה, שדרוג נהלים ושגרות ניהול לאכיפת השינוי, שדרוג מערכות תגמול אינטרינזיים (פרסים והערכה), ביצוע טקסי העצמה וטקסי מעבר בדרך להטמעה, קביעת מנגנונים מאיצים ותחנות ביניים להערכת ההתקדמות.
חשוב לציין כי לתפאורה, לאווירה ולחוויה הרגשית, תפקיד חשוב בהצלחת  תהליך הטמעה. העובדים עסוקים פחות בשאלה :
"למה צריך את זה" ויותר משתפים בחוויה: "איזה כיף לעשות את זה".
 
כלים נוספים -מנגנוני בקרה מדידה והערכה:
מנגנוני בקרה מדידה והערכה, בצד היותם כלים המשקפים תוצאות, הם בראש ובראשונה כלים ניהוליים.
בשלף יועצים שמים דגש מיוחד על מיקומם של מנגנונים אלה בסביבת עבודתו של המנהל ועל שיפור יכולתו לנתח נתונים ומשמעויות ולהשתמש בהם בשיגרת עבודתו.
יתרה מזאת. אין להסתפק רק בנתונים כמותיים שמרבית הארגונים מלקטים בשיגרה. מנגנונים אלה אמורים גם לנתח ולבחון את מידת ההטמעה של נושאי למידה ושינוי דפוסי התנהגות של עובדים ומנהלים בארגון. כאמור תהליך ההטמעה הוא חלק אינטגראלי מתוכנית ההדרכה והוא מתורגם לרמה מעשית של פעולות ותוצרים. תהליך ההתערבות הוא מערכתי השוזר את מכלול מנגנוני הערכה למעגל שלם, כשההנחה היא שהתערבות במעגל אחד משפיעה על הנתונים או מושפעת  ממעגל אחר.
 
 
 מצאתי לנכון להודות לך על איכות ומקצועיות, שהיו חלק מההדרכה שהתקיימה באגף ה-SME, הדרכה להכשרת נציגי מכירות בכירים. תוצאות המשוב מעידים על הנחייה מקצועית ברמה גבוהה, איכותית ומשביעת רצון בקרב הנציגים שנטלו חלק בקורס.- מנהל מכירות ארצי לעסקים וטלמרקטינג בפרטנר

חפש באתר:
דף הביתאודותינוסדנאות חדשניותOUTDOORאימון אישיהשמת כוח אדםספריית מידעספר אורחיםצור קשרגלריה
רח' האודם 1 קריית מטלון, פתח תקוה  טל': 03-9229228 פקס: 03-9229441