www.shelef.org.il
פיתוח ארגוניעל פי ראיית העולם של שלף יועצים, הטמעת קוד אתי בארגון מסמן שלב מתקדם בהתבגרותו. 
עם זאת ארגונים רבים מתקשים ליצור שקיפות מסחרית נאותה ללקוחותיהם וכפועל יוצא מכך גם לעובדיהם. דילמות אתיות מוסריות מעסיקות כול חברה בעולם הדמוקרטי הנאור והדיון בהן מעת לעת, מאפשר לבחון את מקומה של החברה בתרבות האנושית.
ארגון עסקי הוא חלק מהוויתה של התרבות בישראל. מחד הוא משקף את תרבותה של החברה, אך מאידך הוא גם יכול להשפיע על התהוותה של תרבות אחרת. יכולתו של ארגון ליצור רמת שקיפות נאותה, מבדלת אותו מארגונים אחרים ובכך גם נותנת לו יתרון על מתחריו ומבטיחה נאמנות לקוחות גם בעיתות משבר.
בעשר השנים האחרונות, עסק ארי שלף מנכ"ל שלף יועצים רבות בנושא האתיקה. בנוסף להרצאות שנתן ולמאמרים שכתב בנושא, היה שותף להקמת עמותת שבי"ל הפועלת להגברת המודעות ולהטמעת נושא האתיקה בחיים הציבוריים והעסקיים בישראל, כמו כן תרם רבות לגיבוש הקוד האתי בפורומים מגוונים, בין השאר במסגרת הגדרת הקוד האתי של יועצים ארגוניים במחלקת מדעי ההתנהגות בצה"ל ובהטמעת הקוד האתי של השב"ס בכלא איילון. כיום דנה ועדת האתיקה של הכנסת בהחלת חוק העוסק בשקיפות אתית בחברות.
 
הכלים: 
         
לשלף יועצים, מודל ייחודי להטמעת קוד אתי בארגון, המשלב אבחון פערים בין רצוי למצוי בארבעה צירים עיקריים:
1. ערכי הארגון 2. ערכי הפרט בארגון 3. מטרות ואסטרטגייה 4. מידת החוסן לביצוע שינויים.
תוכנית ההטמעה בארגון, נגזרת ממצאי האבחון ומשלבת עבודה עם צוות ההנהלה לגיבוש הקוד האתי. כמו כן מושם דגש על פעולות שיווקיות פנים - ארגוניות להטמעת הקוד האתי והשינוי ההתנהגותי הנדרש. המודל משתלב עם החזון והערכים בארגון, בצד גיבוש מנגנוני אכיפה.
 
התוצאות על פי שיטת שלף: 

  • קידום הארגון לשלב הבא בהתבגרותו ובחוסנו העסקי.
  • העלאת המוניטין של הארגון בעיני העובדים, הלקוחות והספקים.
  • שקיפות ארגונית המאפשרת ביצוע תחקירים והפקת לקחים.
  • תרומה לקהילה בחברה הישראלית בשיפור איכות חיים והגברת חוסנה של המדינה.


תהליך הטמעה מעניין בנושא בוצע בשב"ס בכלא אילון. 
ראה גם מאמר בנושא בקטגוריה: ספריית מידע.
לארי שלף- מנכ"ל שלף יועצים: תודה על תרומתך להצלחת כנס מנהלים 2004 במערכת בתי המשפט. על החוויה יוצאת הדופן והתרומה המקצועית לכנס.  מחלקת הדרכה
חפש באתר:
דף הביתאודותינוסדנאות חדשניותOUTDOORאימון אישיהשמת כוח אדםספריית מידעספר אורחיםצור קשרגלריה
רח' האודם 1 קריית מטלון, פתח תקוה  טל': 03-9229228 פקס: 03-9229441