www.shelef.org.il
פיתוח ארגונימערכות תגמול אמורות לשמש בסיס להערכת עובדים על הישגיהם בארגון מול היעדים שהוצבו להם.
לפיכך התפיסה בשלף יועצים היא, כי מערכות תגמול הן מערכות ניהול לכול דבר ומשקפות את התרבות העסקית ארגונית בחברה או ביחידות מסוימות בארגון. בחלק מהפרויקטים הרבים שערכנו, מצאנו מערכות התגמול אשר אינן מאופיינות במכלול המרכיבים האמורים לממש את ייעודה. דוגמאות לפערים בין רצוי למצוי: העדר הלימה או תגמול הולם בין הישגים ומאמץ, נטייה לשוויוניות בהערכת עובד ובחלוקת התגמול, תוכנית לא מעודכנת לשינויי מבנה והעדר תגמול על מדדים איכותניים.
מערכת תגמול שאינה מתוכננת נכון, אינה מקדמת את הארגון. העובד מרגיש מקופח מול ציפיותיו ורמת המוטיבציה שלו יורדת. המנהל מאבד כלי חשוב שיכול להוות מנוף לעידוד והגעה להישגים יוצאי דופן - מעבר ליעדים שנקבעו. הארגון אינו ממקסם את משאביו ואינו פורץ את גבולותיו.
בשלף יועצים אנו מתמחים בבניית מערכות תגמול מערכתיות,
"הנתפרות" לפי הצרכים והמאפיינים של הארגון תוך התחשבות במשאביו ובתרבותו. המערכות מתמקדות במיצוי הפוטנציאל האישי של הפרט ובזיקה למטרות האסטרטגיות והטקטיות של הארגון בזמן נתון. 

כלים:

מערכות התגמול הנבנות/ משודרגות ע"י שלף מאופינות בכלים הבאים: שיווק פנימי להעצמת התוכנית, שימוש מושכל במערכות דירבון ידניות וממוחשבות, טקסי העצמה להערכת מצטיינים, טיפוח והעשרה של מועדון מצטיינים, מתן סוגי תגמולים שונים מלבד תגמול כספי, תיעוד הישגים לצורך קידום ועתודה ניהולית ועוד. 

התוצאות על פי שיטת שלף:

  • עיצוב וגיבוש מערכת תגמול מערכתית בזיקה לאסטרטגיה ולתרבות הארגונית.
  • מערכת תגמול גמישה בזיקה למאמץ העובד וכמענה לפוטנציאל השוק.
  • מיצוי פוטנציאל ההון האנושי ומיקסומו בזיקה ליעדים המאתגרים שהוצבו.
  • יצירת אווירה של הישגיות בונה, ומנוף ההישגים ללכידות וגאוות יחידה.
  • שיפור תהליכי זרימת המידע בין היחידות בארגון.
 
רשימה חלקית של פרויקטים בנושא:
רשת מלונות דן, רדיסון מוריה, מוטורולה ישראל, ביפר תקשורת, בזק, דביק, משאיות דאף, אינטרנט זהב ועוד.

ראה גם עיצוב מבנים ארגוניים, תחקיר והפקת לקחים בראיה מערכתית, מנגנוני בקרה, מדידה והערכה 
לארי שלף- מנכ"ל שלף יועצים: תודה על תרומתך להצלחת כנס מנהלים 2004 במערכת בתי המשפט. על החוויה יוצאת הדופן והתרומה המקצועית לכנס.  מחלקת הדרכה
חפש באתר:
דף הביתאודותינוסדנאות חדשניותOUTDOORאימון אישיהשמת כוח אדםספריית מידעספר אורחיםצור קשרגלריה
רח' האודם 1 קריית מטלון, פתח תקוה  טל': 03-9229228 פקס: 03-9229441