www.shelef.org.il
פיתוח ארגוני

פיתוח תהליכים ומבנים ארגוניים > מנגנוני בקרה, מדידה והערכה


מנגנוני בקרה מדידה והערכה, בצד היותם כלים המשקפים תוצאות, הם בראש ובראשונה כלים ניהוליים.
בשלף יועצים שמים דגש מיוחד על מיקומם של מנגנונים אלה בסביבת עבודתו של המנהל ועל שיפור יכולתו לנתח נתונים ומשמעויות מתוך מנגנונים אלו ולהשתמש בהם בשגרת עבודתו. יתרה מזאת, אין להסתפק רק בנתונים כמותיים שמרבית הארגונים מלקטים בשיגרה. מנגנונים אלה אמורים גם לנתח ולבחון את מידת ההטמעה של נושאי למידה ושינוי דפוסי התנהגות של עובדים ומנהלים בארגון.
בשלף רואים את תהליך ההטמעה כחלק אינטגראלי מתוכנית ההדרכה והוא מתורגם לרמה מעשית של פעולות ותוצרים. אנו בונים מנגנונים המאפשרים גם לנתח ולבחון את מידת ההטמעה של נושאי למידה ושינוי דפוסי התנהגות של עובדים ומנהלים בעקבות הלמידה. המנגנונים הנבנים על פי תפיסת שלף יועצים, יוצרים תהליך התערבות מערכתי. המנגנונים נשזרים למעגל שלם, כשההנחה היא, שהתערבות במעגל אחד משפיעה על הנתונים ועל המתרחש במעגל אחר.
כלים:
 
להלן מודל ייחודי נוסף, שנבנה וגובש בשלף יועצים:
ארבעת אבני היסוד במודל - 1. עיצוב תפיסת ההטמעה 2. התערבות מערכתית 3. גיבוש מנגנון מאיץ ומנגנוני הערכה 4. הקניית מיומנויות ניתוח נתונים וחשיבה מערכתית. תהליך הבנייה והלמידה הוא חוויתי ומאפשר לראות את המנגנונים ממבט אנושי וידידותי, כחלק משיגרת עבודתו של המנהל ותרבות הניהול בארגון.
 
התוצאות על פי שיטת שלף:
  • שימוש מושכל במנגנוני הערכה כחלק משינוי תפיסת ההטמעה.
  • הערכה ומדידה כחלק מתרבות ניהולית ארגונית.
  • בקרה ומדידה בזמן אמת לשיפור משמעותי של התוצאות העסקיות.  לארי שלף- מנכ"ל שלף יועצים: תודה על תרומתך להצלחת כנס מנהלים 2004 במערכת בתי המשפט. על החוויה יוצאת הדופן והתרומה המקצועית לכנס.  מחלקת הדרכה
חפש באתר:
דף הביתאודותינוסדנאות חדשניותOUTDOORאימון אישיהשמת כוח אדםספריית מידעספר אורחיםצור קשרגלריה
רח' האודם 1 קריית מטלון, פתח תקוה  טל': 03-9229228 פקס: 03-9229441