www.shelef.org.il
פיתוח ארגוני

פיתוח תהליכים ומבנים ארגוניים > עיצוב מבנים ארגוניים


על פי תפיסת העולם של שלף יועצים, מבנה ארגוני אמור לשקף את האסטרטגיה של החברה והוא מהווה אמצעי למימושה. בלא מעט ארגונים מצאנו מבנה ארגוני הסטורי המכתיב או משפיע על האסטרטגיה העכשווית. מצב זה מקשה מאוד על מתן מענה מספק לצרכי השוק המשתנים. בבואנו לעצב מבנה של ארגון או מבנה של יחידה בארגון, אנו מכוונים זרקור על המטרות העסקיות הנובעות מייעודה של החברה. בנוסף לכך, אנו מנסים לתת  מענה מבני גם לחזון ולערכי החברה. בכך אנו עוזרים לייצב את המערכת, לצמצם תנודות ושינויים, להביא למקסום פוטנציאל ההון האנושי ולמתן מענה אפקטיבי למטרות העסקיות של החברה - העכשוויות והעתידיות.

לעיתים שינוי מבנה ארגוני מהווה צעד דרמטי לארגון ולכן המלצתנו - לנצל את השינוי להעצמת ערכים, למיתוג ושיפור תדמית ולהבלטת  יתרונות השינוי לעובדים ולמנהלים בארגון. 

 

הכלים:

    

בשיטת העבודה בשלף, בצד ניתוח תוצאות עסקיות, סקרי שוק והפשטת החזון והמטרות למבנים ותהליכים, משלבים מתודולוגיה
של אבחון - תצפית שפותחה מתורת האנתרופולוגיה:

תצפית הבוחנת דפוסי התנהגות, נורמות וערכים, עוצמות, כישורים ויכולות לעמוד בשינוי ולהשתלב בתרבות המבנית החדשה.
התהליך משלב מפגשים יצירתיים עם העובדים להקטנת חששות והורדת חסמים.  

 

התוצאות על פי שיטת שלף:

     

  • מבנה ארגוני גמיש ואפקטיבי הנותן מענה עכשוי ועתידי.
  • מיצוי ומיקסום ההון האנושי ויצירת גלגל תנופה עסקי.
  • הורדת חסמים בקרב עובדים והמנהלים והעצמת השינוי.

      

ראה גם אסטרטגיה ארגונית, תחקיר והפקת לקחים בראיה מערכתית, מנגנוני בקרה, הערכה ומדידה, מערכות תגמול
לארי שלף- מנכ"ל שלף יועצים: תודה על תרומתך להצלחת כנס מנהלים 2004 במערכת בתי המשפט. על החוויה יוצאת הדופן והתרומה המקצועית לכנס.  מחלקת הדרכה
חפש באתר:
דף הביתאודותינוסדנאות חדשניותOUTDOORאימון אישיהשמת כוח אדםספריית מידעספר אורחיםצור קשרגלריה
רח' האודם 1 קריית מטלון, פתח תקוה  טל': 03-9229228 פקס: 03-9229441